00:00 / 00:00

28.02.2020 Fra serien 'Søndagens tekst'

Jesu fristelse - Matt 4,1-11

27.02.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Onesiforus - 2 Tim 1,15-18

26.02.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Oppmuntring - 2 Tim 1,15-18

25.02.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Abigails klokskap - 1 Sam 25,14-35

24.02.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Abigails dilemma - 1 Sam 25,2-17

21.02.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

På ærestribunen - Heb 11,32-40

20.02.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Hva er karakter - Rom 5,1-5

19.02.2020 Fra serien 'Steinene taler'

Unkomstklippen - 1 Sam 23,24-28

18.02.2020 Fra serien 'Steinene taler'

David og Goliat - 1 Sam 17,32-51

17.02.2020 Fra serien ''

-