00:00 / 00:00

27.03.2020 Fra serien 'Søndagens tekst'

Krisemøte - Joh 11,45-54

26.03.2020 Fra serien 'Ord fra korset'

Frelst fredag ettermiddag - Luk 23,39-43

25.03.2020 Fra serien 'Ord fra korset'

Far, forlat dem - Luk 23,33-35

24.03.2020 Fra serien 'Ord fra korset'

Jesu ord fra korset - Luk 23,32-38

23.03.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 2'

Mot strømmen - 2 Krøn 17,3-6

20.03.2020 Fra serien 'Søndagens tekst'

Alt er mulig for Gud - Luk 1,26-38

19.03.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Usvikelig vennskap - Fil 2,25

18.03.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Ekte omsorg - Fil 2,19-24

17.03.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Tro og tradisjoner - 2 Kong 18,1-7

16.03.2020 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Levende tro - 2 Kong 18,1-7