00:00 / 00:00

11.08.2020 Fra serien 'Gled deg 2'

Oppstandelsen fra de døde - Fil 3,11

10.08.2020 Fra serien 'Gled deg 2'

En ny rettferdighet - Fil 3,7-11

07.08.2020 Fra serien 'Søndagens tekst'

Hvorfor dømmer du din bror - Rom 14,7-13

06.08.2020 Fra serien 'Gled deg 2'

Min egen rettferdighet - Fil 3,1-6

05.08.2020 Fra serien 'Gled deg 1'

Epafroditus - Fil 2,25-30

04.08.2020 Fra serien 'Gled deg 1'

Timoteus - Fil 2,19-24

03.08.2020 Fra serien 'Gled deg 1'

Det handler om mennesker - Fil 2,19-24

31.07.2020 Fra serien 'Søndagens tekst'

Hvile - Matt 11,25-30

30.07.2020 Fra serien 'Gled deg 1'

Som lys i verden - Fil 2,14-16

29.07.2020 Fra serien 'Gled deg 1'

Hold balansen - Fil 2,12-18