00:00 / 00:00

29.05.2020 Fra serien 'Søndagens tekst'

De fire F-ene - Apgj 2,1-13

28.05.2020 Fra serien 'Fra Guds bildebok 2'

Dobbeltbekken - 2 - Esek 47,1-12

27.05.2020 Fra serien 'Fra Guds bildebok 2'

Dobbeltbekken - 1 - Esek 47,1-12

26.05.2020 Fra serien 'Fra Guds bildebok 2'

Kedronbekken - Joh 18,1

25.05.2020 Fra serien 'Fra Guds bildebok 2'

Bibelbekken - Slm 1,1-6

22.05.2020 Fra serien 'Søndagens tekst'

Genesaretsjøen og dødehavet - Joh 15,26-16,4a

21.05.2020 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 2'

Trekanten - Apgj 1,4-11

20.05.2020 Fra serien 'Fra Guds bildebok 2'

Rennende bekker - Slm 65,10

19.05.2020 Fra serien 'Fra Guds bildebok 2'

Tilbake til tornebusken - Mark 12,18-27

18.05.2020 Fra serien 'Fra Guds bildebok 2'

En torn i kjødet - 2 Kor 12,7-10