00:00 / 00:00

29.05.2020 Fra serien '1. Korinterbrev'

Ordet om korset

28.05.2020 Fra serien '1. Korinterbrev'

Hvordan en splitter en menighet

27.05.2020 Fra serien '1. Korinterbrev'

Splittelse

26.05.2020 Fra serien '1. Korinterbrev'

Å nåde stor

25.05.2020 Fra serien '1. Korinterbrev'

Nåde være med dere

22.05.2020 Fra serien '1. Korinterbrev'

Korinterbrev - en oversikt

21.05.2020 Fra serien '1. Korinterbrev'

Korint - en mangfoldig by

20.05.2020 Fra serien 'Det angår livet'

Autoritet og lydighet

19.05.2020 Fra serien 'Det angår livet'

Evangelisering

18.05.2020 Fra serien 'Det angår livet'

Evangelisering